जनरल हस्पिटलका स्टाफ, डाक्टर तथा स्टफ नर्सहरूकाे ड्युटि सम्बन्धमा

General Hospital